O nama

O nama 

Oblast ostvarivanja ciljeva Udruženje “Stav +” je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zalaganja za poboljšanje kvaliteta života ljudi koji žive sa HIV-om kroz edukaciju i zalaganje za izgradnju stavova i znanja javnosti o prevenciji HIV-a i drugih seksualno prenosivih infekcija (u daljem tekstu PPI) na teritoriji Srbije, a kroz međunarodnu saradnju i šire po važećem zakonu.

Ciljevi Udruženja su poboljšanje kvaliteta života ljudi koji žive sa HIV/AIDS-om i zaštita ljudskih prava u ovoj oblasti, edukacija stanovništva, posebno mladih i grupa osetljivih na HIV o prevenciji PPI, zalaganje o promeni stavova i predrasuda o HIV-u i životu sa HIV-om kao i zalaganje u procesima javnih politika kada je u pitanju HIV/AIDS. Ciljevi Udruženja  su:

  • zalaganje za unapređenje kvaliteta života osoba koje žive sa HIV/AIDS-om,
  • zalaganje za senzibilizaciju šire javnosti i ukazivanje na probleme sa kojima se susreću osobe koje žive sa HIV/AIDS-om,
  • ukazivanje posebno osetljivim grupama društva na potrebu testiranja i eventualnog započinjanja ART terapije,
  • edukacija stanovništva o prevenciji PPI i edukacija iz oblasti smanjenja stigme i diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV/AIDS-om.

Udruženje „Stav +“ je zainteresovanim obrazovnim Ustanovama (Osnovne i srednje škole, fakulteti) u mogućnosti da potpuno besplatno ponudi edukacije iz sledećih oblasti:

  1. polno prenosive infekcije
  2. HIV / AIDS
  3. upotreba kondoma (muški, ženski, dentalne krpice)
  4. stavovi i predrasude prema marginalizovanim grupama
  5. smanjenje stigme i diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV-om (prava i obaveze)
  6. životne priče osoba koje žive sa HIV-om

Edukacije predstavljaju metod neformalne edukacije a namenjene su učenicima i studentima. U mogućnosti smo da nevedene edukacije prilagodimo tematski i vremenski zahtevima škola ili fakulteta. Sve edukacije sprovode stručna lica koja poseduju sertifikate iz oblasti koje prezentuju.

Sve navedene edukacije su interaktivne i ukuljučuju radioničarski deo.

Ukoliko imate potrebu za ovom vrstom edukacija, slobodno nas kontaktirajte.

Kontakt telefon Udruženja: 024/547-444 | Fax: 024/547-444 | Mob.: 065/9 547 440 Adresa: Bose Milićevića bb, Subotica Radno vreme: 08:00 – 16:00 PIB: 105688283 | MBR: 08890790 | Šifra delatnosti: 9499

 

stavplus

Više o našoj lokaciji možete pronaći ovde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomozite u našem daljnjem radu da bi i mi mogli pomoći onima kojima je to zaista potrebno. Hvala !

Svoje donacije možete uplatiti na račun donacija udruženja „Stav +“ opštom uplatnicom.

 

uplatnicastavnova