Savetovalište za mlade

Savetovalište za mlade u okviru programa “ Unapređenje položaja dece i mladih pripadnika osetljivih grupa“

Obzirom da u našem obrazovnom sistemu ne postoji seksualno vaspitanje kao predmet, nas je navelo da se otvori savetovalište za mlade gde će mladi na jednom mestu moći da potraže odgovore na svoja pitanja, da se posavetuju  iz raznih oblasti kao i da se edukuju iz aspekta zdravlja i prevencije HIV-a i PPI.

Savetovalište za mlade pruža usluge savetodavnog rada mladima uzrasta od 15 do 24 godine u kojem mladi imaju mogućnost da se na jednom mestu informišu o svim pitanjima seksualnosti, prevenciji polno prenosivih infekcija, da reše neke od ličnih dilema i problema kada je u pitanju očuvanje i unapređenje reproduktivnog zdravlja, prevencija adolescentne trudnoće i veštački prekid trudnoće (abortus), socijalizacija….

Savetovalište radi svakog radnog dana od 08.30 časova do 16.00 časova. Usluge savetovanja vrše se na adresi ul. Bose Milićević b.b. Subotica, te u prijatnom i sigurnom ambijentu  mladi mogu da pronađu rešenje i odgovore na svoja pitanja i probleme. Usluge savetodavnog rada pružaju vršnjački edukator i sertifikovani savetnik za HIV/Aids. Mladima su na usluzi i servisi psihologa, sociologa, epidemiologa kao stručnog Tima udruženja „Stav +“ koji se angažuju po potrebi a inače su članovi udruženja.

Savetovanje je moguće obaviti i putem telefonske linije na broj 065/9-547-441 a ukoliko postoji potreba za savetovanjem van radnog termina savetovališta. Kroz rad Savetovališta dostupan je edukativni materijal o reproduktivnom zdravlju, prevenciji PPI kao besplatna zaštita za polne odnose ( kondomi).

Kontakt savetovališta:

E-mail: savetovalistezamlade@stavplus.org

Telefon: 065/9-547-441

Adresa: Bose Milićević bb, 24000 Subotica