Prestanak projektnih aktivnosti i raskid ugovora o saradnji

Posle četiri godine zajedničke saradnje sa Omladinom Jazas-a Beograd kao primarnim primaocem sredstava runde 8 Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije u Srbiji, primarni primaoc, Omladina Jazas-a (PR 2) je raskinuo ugovor sa 19 svoj potprimaoca (organizacija koje rade na temu HIV/AIDS-a) u Srbiji.

Većina organizacija koje se bave HIV/ADS-om je ostala zatečena i u nezavidnom položaju ovim događajem, jer neplanirani prestanak finansiranja preostalih 6 meseci aktivnosti i održivosti samih organizacija je ostalo upitno. CCM-(Country Coordinating Mechanism/Savet za praćenje projekata Globalog Fonda) u Srbije je zauzeo stav i dalo preporuku da se sve organizacije koje su ostale bez finasiranja od strane PR2 „prebace“ kod PR1 Projektne Implemenacione Jednice pri Ministarstvu zdravlja.

SER-809-G05-H – Grant Suspension letter

U natavku ovog posta ćete pronaći detalje.

Poštovani prijatelji,

11. decembra zvanično smo obavešteni od Globalnog fonda za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije, da se jednostrano raskida ugovor koji je zaključen sa Omladinom JAZAS-a kao primarnim primaocem sredstava u rundi 8.

17. decembra CCM je usvojio predloge koji se tiču zatvaranja projekta od strane Omladine JAZAS-a i nastavka projektnih aktivnosti sa PIU MZ. Predlog CCM je da aktivnosti u svojstvu potprimalaca Omladine JAZAS-a završite zaključno sa 31.12.2013. a da nakon tog datuma aktivnosti sprovodite sa PIU MZ kao primarnim primaocem.

Zbog svega navedenog, na žalost, primorani smo da raskinemo sve ugovore o saradnji koje imamo sa vašim udruženjima kao potprimaocima. Svima vama biće upućeno i pojedinačno obaveštenje o raskidu ugovora.

Bilo kakvi troškovi koje ugovorite nakon ovog dopisa neće moći biti priznati i pašće na teret vaših organizacija. U pogledu ranije preuzetih obaveza vezanih za projekat, obaveštavamo vas da ćemo vam, u skladu sa predlogom CCM i dobrim poslovnim običajima da se prilikom jednostranog raskida ugovora ostavi primeren rok drugoj strani da se pripremi za posledice raskida, omogućiti da u skladu sa postojećim budžetima regulišete sve obaveze zaključno sa 31.12.2013. U pogledu plaćanja koja se odnose na obaveze nastale u decembru, a koja će biti obračunata tek u januaru 2014. (telefon, struja, komunalije i sl.), molimo vas da ista izmirite najkasnije do 11.1.2014.

Molimo vas da u skladu sa ranijim dopisima unesete sve planirane troškove u ovom mesecu u online bazu, zaključno sa 25.12.2013.

Organizacije sa kojima nisu zaključeni ugovori tj. aneksi za decembar (USOP, Sunce, Nova plus, Aid plus i Q klub) i kojima nisu uplaćena sva sredstva (Stablo) biće obuhvaćene planom zatvaranja projekta i zaostalu uplatu za decembar mogu da očekuju u januaru 2014. kad se usaglase tehničke pojedinosti sa Globalnim fondom.

Koristim ovu priliku da vam se u ime članova TSP GF OJ zahvalim na izuzetnoj saradnji i rezultatima koje smo zajednički ostvarili u prethodne četiri i po godine.

Srdačan pozdrav,

Boris Ciglić

Boris Ciglic | koordinator za nabavke| Omladina JAZAS-a
Tim za sprovodjenje projekta
Runda 8 GFATM | HIV projekat u Srbiji

5 Zahvaljujemo na Vašim preporukama.