Obuka za vršnjačke edukatore 2016

 

U petak i subotu, 28. i 29.oktobra 2016. u prostorijama Gradskog omladinskog centra, održana je dvodnevna edukacija za vršnjačke edukatore pod nazivom „Znanjem do promena“, u organizaciji udruženja Stav+, uz podršku Kancelarije za mlade Grada Subotice. Teme koje su mladi obrađivali vezane su za metodologiju vršnjačke edukacije, predrasude i diskriminaciju, kao i informacije i znanja iz oblasti prevencije HIV-a i podrške osobama obolelim od HIV-a. Hvala svima, a posebno veoma aktivnoj i motivisanoj grupi mladih budućih vršnjačkih edukatora

Obuka je je imala za cilju informisanje mladih na temu prevencije HIV-a i PPI u omladini.

Obuka je obuhvatala sledeće teme;

  • uloga mladih u edukaciji i širenju znanja,
  • definisanje vršnjačke edukacije,
  • stavovi i predrasude,
  • patogeneza HIV-a,
  • prevencija,
  • stigma i diskriniacija prema osobama koje žive sa HIV-om,
  • kreiranje časa vršnjačke edukacije.

Učesnici su prošli obuku dobijaju sertifikat za vršnjačke edukatore i postaju vršnjački edukatori u svojim školama.

 

0 Preporucujem