prev
next

HIV – AIDS Info • 1.Najčešća pitanja naših posetilaca
  U ovom delu ćemo Vam odgovoriti na najčešća pitanja koje nam naši posetioci sajta postavljaju.
 • Šta znači “STAV PLUS” ?
  Savetnik13-06-2014

  stav

  STAV kao sam termin znači: socijalizacijom stečena, relativno trajna mentalna dispozicija, koja se ispoljava kao tendencija da se misli, oseća i postupa na određeni način. Psihološku strukturu stava čine tri komponente: saznajna, emotivna i akciona. Stav utiče na opažanje, mišljenje i socijalno ponašanje. Stavovi mogu biti socijalni i lični. Razlikuju se po svojoj čvrstini, stepenu uverenosti, trajanju itd. Naši stavovi mogu biti socijalnog ali ličnog karaktera, zavisno od date situacije i okolnosti.

  PLUS znači pozitivan. U našem slučaju, spojili smo MINUS kao HIV negativan status osoba i PLUS kao HIV pozitivan status osoba. Kombinacijom oba termina smo dobili „STAV PLUS“ što znači da smo zauzeli pozitivan stav kroz koji se zalažemo i utičemo na stvaranje pozitivnog stava u društvu kod opšte populacije kao i kod samih osoba koje žive sa HIV/AIDS-om.

  Mislimo i osećamo na iste načine kao i svaka druga individua koja nije direktno ili indirektno pogođena HIV-om. Spoznali smo svoje prednosti i mane. Emotivno smo ojačani i uvek spremni za razne i efektivne akcije koje pozitivno utiču na društvo u celini. Opazili smo i ukazali na mnoge nedostatke u društvu i dali smo svoja mišljenja i preporuke da se urade izmene u promene kako bi socijalno okruženje odgovaralo svakoj osobi ponaosob.

 • Šta je HIV?
  Savetnik26-05-2014

  HIV je skraćenica od Virus Humane Imunodeficijencije.

  Virus – Virusi su mikroorganizmi koji nisu sposobni da se samostalno razmnožavaju, rastu, stvaraju svoje proteine, niti da obavljaju metaboličke procese van ćelije domaćina. Zato zaraze ćelije organizma u kojima prave sopstvene kopije. Ćelija domaćina tada proizvodi delove virusa i radi u njegovu korist, a ne proizvodi materije koje su njoj neophodne za normalan rad. To u domaćinu dovodi do patološkog stanja – bolesti.

  Humani – Ljudski. Ova reč naglašava da se ovim virusom mogu zaraziti samo ljudi i da se prenosi isključivo među ljudima. HIV se ne prenosi sa ljudi na životinje ili biljke i obrnuto. Prenos virusa dešava se samo preko kontakta sa telesnim tečnostima osobe koja ima HIV.

  Imunodeficijencija – ova reč je složenica od dve reči i to: imunitet (otpornost) i deficijencija (nedostatak) i odnosi se na smanjenje ili gubitak sposobnosti imunskog (odbrambenog) sistema organizma da nas brani od izazivača različitih bolesti.

 • Kako se mogu inficirati HIV-om ?
  Savetnik26-05-2014
  • Putem nezaštićenog seksualnog kontakta sa HIV pozitivnom osobom, tj. seksualnog kontakta bez upotrebe kondoma; analnog, vaginalnog i oralnog seksa (ulazna mesta su sluznice vagine, vulve, penisa, rektuma ili usta) bez obzira na pol seksualnog partnera – bilo da je u pitanju seks sa partnerom suprotnog pola (heteroseksualni odnos) ili istog pola (homoseksualni odnos)
  • Kontaktom sa zaraženom krvlju – korišćenjem zajedničkog (nesterilnog) pribora za ubrizgavanje droga i drugih supstanci, tetoviranjem i pirsingom nesterilnim priborom, tuđim brijačima, krvnim bratimljenjem i u svim ostalim slučajevima kada se dolazi u kontakt sa zaraženom krvlju.
  • Sa HIV pozitivne majke na dete u toku trudnoće, porođaja i dojenja.

  HIV se nalazi u svim telesnim tečnostima, ali u dovoljnoj količini da bi se neko zarazio ima ga u krvi, vaginalnom sekretu, spermi, presemenoj tečnosti, majčinom mleku i moždanoj tečnosti.

 • Kako se ne mogu inficirati?
  Savetnik26-05-2014

  HIV-om se ne možete inficirati na sledeće načine:

  -Poljupcem i preko pljuvačke,
  - Rukovanjem ili grljenjem ,
  - Preko znoja ili suza,
  - Kašljanjem ili kijanjem,
  - Korišćenjem zajedničkog pribora za jelo ili piće,
  - Korišćenjem zajedničkog kupatila, peškira ili toaleta,
  - U gradskom prevozu,
  - Preko životinja ili ubodom insekta,
  - Boravkom u istoj prostoriji (stan, kancelarija, škola…),
  - Korišćenjem istog telefona, kompjutera,
  - Spavanjem u istom krevetu,
  - Putem urina ili fekalija.

 • Da li se mogu zaraziti Sidom?
  Savetnik26-05-2014

  AIDS (Sida) je medicinsko stanje koje nastaje usled oštećenja  koje prouzrokuje HIV i prirodne sposobnosti organizma da se brani od izazivača bolesti.

  AIDS(Sida) su skraćenice nastale slaganjem početnih slova punog naziva bolesti na engleskom (Acquired Immunodeficiency Syndrome) i francuskom jeziku (Syndrome de l’immunodéficience Acquise), a u prevodu na srpski znače: Sindrom stečenog gubitka imuniteta.

  Sindrom – znači da je to skup više različitih bolesti, infekcija i/ili simptoma, znakova bolesti.

  Stečen – znači da se niste rodili sa tim (ne nasleđuje se), već ste se zarazili tokom života.

  Gubitak Imuniteta – znači da dolazi do postepenog gubitka odbrambenih sposobnosti vašeg tela da se bori sa izazivačima bolesti.

  Sida (AIDS) je bolest i ne može biti preneto na drugo lice.

 • Kada se testirati?
  Savetnik26-05-2014

  Testiranje na HIV se vrši Obavezno posle 3 nedelje od izlaganja riziku a ponoviti test za 6 meseci. Ukoliko se osoba inficirala a nije prošlo 3 nedelje od rizika test može biti lažno negativan.

 • Da li i pored kondoma mogu biti zaražen?
  Savetnik26-05-2014

  Kondom je najpuzdanije sredstvo zaštite od polnoprenosivih infekcija u koje spada i HIV. Ukoliko se kondom ošteti ili pukne prilikom odnosa, nemojte nastavljati odnos već obavezno upotrebite drugi. Kodom vas ne može zaštiti od parazitarnih infekcija  kao što su stidne vaši, šuga itd.

 • Gde se testirati na HIV?
  Savetnik26-05-2014

  U svakom Zavodu za javno zdravlje širom Srbije. Testiranje je anonimno, poverljivo i besplatno.  Test na HIV je po običaju gotov za jedan dan.

 • Kako se zaštititi od infekcije?
  Savetnik26-05-2014

  Redovnom upotrebom kondoma  pri svakoj vrsti seksualnog kontakta (vaginalni, analni, oralni).  Kondom štiti i od drugih polnih bolesti kao što su sifilis, gonoreja, hlamidija, hepatitisi.

  Osobe koje koriste droge, ukoliko ne mogu da prestanu sa korišćenjem droga, treba da koriste isključivo svoj pribor, ne smeju se koristiti zajedničke  igle i špricevi u bilo kojoj situaciji, kao ni druga oprema (slamčice, kukeri, filteri) koje je neko prethodno koristio.

  Izbegavati seksualne odnose pod uticajem droga i alkohola.

 • Šta ukoliko je HIV test pozitivan?
  Savetnik26-05-2014

  Pozitivan (Reaktivan) nalaz HIV testa predstavlja samo preliminaran rezultat. On ne govori ni da je testirana osoba HIV pozitivna ni da je HIV negativna. U slučaju pozitivnog (reaktivnog) nalaza, mora se uraditi potvrdni test na HIV, koji takođe može biti pozitivan ili negativan. Tek ukoliko je i potvrdni test pozitivan (reaktivan), može se reći da je testirana osoba HIV pozitivna.

 • Da li postoji lek za AIDS?
  Savetnik26-05-2014

  Još uvek ne postoji lek koji bi eliminisao virus iz organizma. Međutim, još od 1994. godine u svetu, a poslednjih nekoliko godina i kod nas primenjuje se visokoaktivna antiretroviralna terapija, koja sprečava napredovanje infekcije i njena pravovremena i redovna primena omogućava inficiranim osobama da nastave da vode uobičajen život, uz pridržavanje dobrih saveta i preporuka.

 • Ko može da se zarazi HIV-om?
  Savetnik26-05-2014

  Svaka osoba može da se zarazi i oboli ukoliko  je nekad u životu imala neki oblik rizičnog ponašanja. Hivom se može inficirati svako bez obzira na pol, rasu ili seksualnu orijentaciju.

 • Šta je grupa samopodrške za PLHIV?
  Savetnik26-05-2014

  Udruženje "Stav +" je jedno od 9 organizacija u Srbiji koja organizuje ove grupe za osobe koje žive sa HIV/AIDS-om.

  Grupa samopodrške za PLHIV* je grupa osoba koje žive sa HIV/AIDS-om predvođena sertifikovanim savetnikom za HIV/AIDS i životu sa HIV-om. U Grupu se mogu uključiti osobe koje teško nailaze na poverenje i sigurnost u svom svakodnevnom okruženju. Na ovim grupama osobe koje žive sa HIV/AIDS-om mogu razmenjivati svoja iskustva u vezi života sa HIV-om sa ostalima članovima grupe. Jedan od glavnih ciljeva grupa samopodrške jeste da osobe koje žive sa HIV/AIDS-om resociliziraju, nađu načina da iskanališu svoja osećanja i steknu sigurno okruženje gde mogu otvoreno razgovarati o svakoj temi koja ih zanima u vezi života sa HIV-om i terapije. Na ovim grupama svaka osoba određuje svoj stepen otvorenosti i uključenosti u sam rad grupe. Svako sastajanje grupe samopodrše ima svoju temu o čemu učesnici mogu otvoreno razgovarati. Takođe, ukoliko je to potrebno, učesnici grupa samopodrše imaju na raspolaganju i psihološku asistenciju.

  PLHIV-People who living with HIV/AIDS.

  PLHIV- Ljudi koji žive sa HIV/AIDS-om.

 • Da li je dostupna terapija za AIDS u Srbiji?
  Savetnik26-05-2014

  Od 1994. godine u svetu, a od 1996. godine (od 2000. godine terapija je na pozitivnoj listi u Srbiji) i kod nas primenjuje se visokoaktivna antiretroviralna terapija, koja sprečava napredovanje infekcije i njena pravovremena i redovna primena omogućava ljudima koji žive sa HIV/AIDS-om da nastave da vode uobičajen život, uz pridržavanje dobrih saveta i preporuka. Terapija se određuje osobama čiji je imunitet oslabljen. U razvijenim zemljama postoji preko 25 vrsta antiretroviralne terapije a Srbija je tek uvela 2 generaciju u primeni pri lečenju AIDS-a.

 • 2.Polno prenosive infekcije
  Često nam posetioci našeg sajta postavljaju pitanja u vezi polno prenosivih infekcija (PPI) šta je to, kojih tipova ima i koje su načini prenosa.
 • Kojih tipova PPI postoje?
  Savetnik27-05-2014

  Postoje tri kategorije polno prenosivih infekcija i to:

  1. Bakterijeske,
  2. Virusne i
  3. parazitarne.

  Za svaku kategoriju važi obavezna upotreba zaštite pri odnosu, ali se mora naglasiti da kod parazitarne infekcije kao što su stidne vaši, zaštita u obliku kondoma nema efekta.

 • HIV/SIDA
  Savetnik27-05-2014

  Način prenosa: pored nezaštićenog seksualnog kontakta može se preneti u putem krvi (razmenom igala i špriceva za ubrizgavanje) kao i s majke na dete (u trudnoći, pri porođaju i dojenjem).

  Opšti simptomi: bolest nema karakteristične siptome, pogotovo u ranim fazama. Može da ima simptome mnogih drugih bolesti i infekcija.

  Lečenje: vremenom HIV pozitivne osobe (ako nisu na terapiji) ulaze u stadijum Side koja može imati smrtni ishod. Postoji terapija za HIV koja se uzima doživotno.

  Zaštita: kondom je najsigurnija zaštita! Ukoliko si imao/la rizičan kontakt obavezno se javi lekaru ili u centar za dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje.

 • Šta su genitalne bradavice - kodilomi?
  Savetnik27-05-2014

  Simptomi kod muškaraca: na penisu i/ili na anusu se javlju male izrasline u obliku bradavica i često nevidljive golim okom i bez simptoma.

  Simptomi kod žena: u predelu genitalija se javljaju male bradavičaste izrasline. Poseban problem predtavljaju promene koje nastaju dublje u vagini ili na grliću materice koje žena ne može da primeti. Kod praktikovanja oralnog ili analnog seksa, promene se javljaju u usnoj duplji i u završnom delu debelog creva..

  Lečenje: ukoliko imaš neku od ovih tegoba obavezno se javi lekaru koji će ti propisati terapiju. Ne leči se sam/a!

  Posledice: ova infekcija može dovesti do raka grlića materice i raka analne i genitalne regije.

  Zaštita: kondom nije najsigurnija zaštita, jer štiti samo one delove polnog organa koje pokriva.

  kondilom

 • Šta su Hlamidija i mikoplazme?
  Savetnik04-06-2014

  Simptomi kod muškaraca: najčešće bez znakova infekcije ili oni nisu uočljivi. Ukoliko se jave to je obično sekret iz penisa ujutru u vidu jedne male beličaste kapi. Ređe se javlja žarenje ili peckanje pri mokrenju.
  Simtomi kod žena: načešće bez znakova infekcije ili oni nisu uočljivi. Ponekad se može javiti pojačani vaginalni sekret, bolovi u donjem delu stomaka pri seksualnom odnosu, upala jajnika, vaginalna krvarenja, peckanje pri mokrenju. Hlamidija se može preneti i oralnim i analnim putem.
  Lečenje: ukoliko imaš neku od ovih tegoba obavezno se javi lekaru koji će ti propisati terapiju. Ne leči se nikad sam/a!
  Posledice: nelečena infekcija može izazvati neplodnost.
  Zaštita: kondom je najsigurnija zaštita!
  chlamidia

 • Šta je gonoreja (triper, kapavac)?
  Savetnik04-06-2014

  Simptomi kod muškaraca: česta je pojava gnojnog žućkastog iscetka iz mokraćnog kanala pre prvog mokrenja. Iscedak iz polnog uda je često obilan i praćen peckanjem pri mokrenju.
  Simtomi kod žena: simptomi su često slabo primetni – peckanje mokrenju i pojačan vaginalni sekret ili bol u predelu donjeg dela stomaka. Gonoreja se prenosi oralnim, vaginalni i analnim seksualnim odnosima, tako da se kod infekcije u grlu javlja grebanje i gušobolja, a kod upale debelog creva pojava sluzavo-gnojnog iscetka, pečenja i boli.
  Lečenje: ukoliko imaš neku od ovih tegoba obavezno se javi lekaru koji će ti propisati terapiju. Ne leči se nikad sam/a!
  Posledice: nelečena infekcija može izazvati neplodnost.
  Zaštita: kondom je najsigurnija zaštita!
  gonorrhoea

 • Šta je Sifilis?
  Savetnik04-06-2014

  Opšti simptomi: na mestu gde bakterija koja izaziva sifilis ulazi u organizam ( genitalije, usna duplja, anus ili završni deo debelog creva) najčešće se javljaju bezbolne ranice koje su praćene otokom limfnih čvorova koji su tvrdi, ali bezbolni. Kasnije se može pojaviti osip po koži koji je kod nekih osoba praćen opštim simptomima – malaksalost, slabost, bolovi u mišićima i zglobovima, temperatura.
  I ova polna infekcija se prenosi oralnim, vaginalnim i analnim seksualnim odnosima, a u trudnoći se može preneti i sa majke na dete.
  Lečenje: ukoliko imaš neku od ovih tegoba obavezno se javi lekaru koji će ti propisati terapiju. Ne leči se nikad sam/a!
  Zaštita: kondom je najsigurnija zaštita!
  syphilis on muoth

  syphilis on penis

  syphilis-on-vulva

 • Šta je genitalni herpes?
  Savetnik04-06-2014

  Opšti simptomi: javlja se u vidu bolnih, brojnih i slivenih malih ranica na polnom organu. Pojavi ranica prethodi peckanje i svrab. Kada se prvi put javi (tzv. primarni herpes) česte su jeza, drhtavica i temperatura. Napredna pojava ranica nije povezana sa seksualnim odnosom i obično se dešava kada je osoba pod stresom.
  Lečenje: ukoliko imaš neku od ovih tegoba obavezno se javi lekaru koji će ti propisati terapiju. Ne leči se nikad sam/a!
  Zaštita: kondom nije najsigurnija zaštita, tako da treba izbegavati seksualne odnose dok su prisutne promene na genitalijama.
  gen.herpes

 • Šta je Hepatitis "B" ?
  Savetnik04-06-2014

  Način prenosa: pored nezaštićenog seksualnog kontakta, moguć je prenos i preko krvi ( razmenom igala i špriceva za ubrizgavanje droga), sa majke na dete (u trudnoći, pri porođaju i dojenjem) i urinom (mokraćom).

  Opšti simptomi: često ne daje vidljive simptome. Nakon 30 do 60 dana se može javiti žutica, umor, mučnina, gubitak apetita, blaga groznica, bol u mišićima, tamna mokraća, svetla stolica.

  Posledice: ako se ne leči može dovesti do raka i/ili ciroze jetre.

  Lečenje: ukoliko imaš neku od ovih tegoba obavezno se javi lekaru koji će ti propisati terapiju. Ne leči se nikad sam/a!

  Zaštita: kondom i vakcinacija su najsigurnija zaštita !

  hepatitis B

 • Šta je kandidijaza ?
  Savetnik04-06-2014

  Simptomi kod muškaraca: crvenilo na glaviću sa sitnim beličastim naslagama.

  Simptomi kod žena: vaginalna sirasta sekrecija praćena svrabom ili intenzivnim pečenjem.

  Kandidijaza se može javiti i nevezano za seksualne odnose, kod osoba koje piju antibiotike, kontraceptivne tablete, kod trudnica, kao i kod osoba koje boluju od šećerne bolesti.

  Lečenje: ukoliko imaš neku od ovih tegoba obavezno se javi lekaru koji će ti propisati terapiju. Ne leči se nikad sam/a!

  Zaštita: za seksulano prenošenje kandidijaze kondom jeste zaštita.

  kandidijaza 2 kadidijaza 1

 • Šta je Hepatitis "C" ?
  Savetnik04-06-2014

  Način prenosa: putem krvi (razmenom igala i špriceva za ubrizgavanje droga), nezaptižen seksualni kontakt, kao i sa majke na dete (u trudnoći, pri porođaju i dojenjem).

  Opšti simptomi: bolest je hronična (dugogodišnja) sa ili bez simptoma. Simptomi kod tzv.aktivnog hepatitisa „C“ su zamor i žutica.

  Posledice: propadanje jetre (ciroza i/ili rak jetre).

  Lečenje: ukoliko imaš neku od ovih tegoba obavezno se javi lekaru koji će ti propisati terapiju. Ne leči se nikad sam/a!

  Zaštita: kondom je najsigurnija zaštita!

  hepatitis B

 • Šta je trihomonijaza ?
  Savetnik04-06-2014

  Simptimi kod muškaraca: često je bez ikakavih simptoma ili je javlja tečnosti koja curi iz penisa.

  Simptomi kod žena: pojačan vaginalni sekret, često neprijatnog mirisa, peckanje i svrab.

  Lečenje: ukoliko imaš neku od ovih tegoba obavezno se javi lekaru koji će ti propisati terapiju. Ne leči se nikad sam/a!

  Zaštita: kondom je najsigurnija zaštita!

  kondom 05

   

 • Šta su to stidne váši ?
  Savetnik04-06-2014

  Način prenosa: fizički kontakt koje ne mora biti seksualni odnos.

  Opšti simptomi: jači ili slabiji svrab u stidnom predeli obraslu dlakama. Vaši se mogu preneti i na druge dlakave delove tela (ruke, noge, grudi kod muškaraca, malje ispod pazuha). Vaši se mogu naći i na trepavicama, skoro nikada u kosi. Pažljivim pregledom se mogu uočiti i jaja parazita (gnjide). Na mesti gde vaši sišu krv (mesto uboda) mogu se javiti i plavičaste ili plavičasto-sive pege. Usled češanja može doći i do infekcije.

  Lečenje: vaši se uništavaju specijalnim šamponom ili losionom koji se kupuju u apoteci.

  Zaštita: kondom nije nikakva zaštita, jer se paraziti (vaši) prenose kontaktom s kože na kožu.

  stidne vasi stidne vaši

Poštovani,

Zbog enormne količine postavljenih pitanja, molimo vas da pročitate starije postove jer svaki put odgovorimo na vaša pitanja a možda ćete već negde i naći odgovor na vašu nedoumicu.

Ukoliko to nije slučaj, ipak nam postavite pitanje a naše ljubazno osoblje će vam odgovoriti što je pre moguće.

Svoja pitanja možete postaviti na dnu stranice.

Hvala.

Tim „STAV+“

535 thoughts on “HIV – AIDS Info

 1. Ljabu

  Hvalla puno na takvom odgovoru
  Samo mogu reci da ste najbolja stranica na net-u
  Mnogo pomazete ljudima kojim je pomoc potrebna 🙂
  Zanima me samo jos ovo
  Koliko je uspesna ta terapija
  Dali bas pomaze i dali ta terapija sto se koristi u srbiji i CG
  Moze da smanji virus u krvi do minimuma
  Hvala unapred i samo nastavite tako ?

  1. Savetnik

   Poštovani,
   ARV terapija je kod većine pacijenata koji je koriste pokazala izuzetnu uspešnost i smanjila nivo količine virusa u krvi do nedetektabilnosti, tako da im je PCR negativan. Naravno, ovo mnogo zavisi od samog pacijenta, ali oni pacijenti koji se pridržavaju prepisanog uzimanja lekova, koji ne propuštaju doze uglavnom dobro podnose noviju terapiju i imuni sistem im se vrlo brzo oporavlja i drži na zadovoljavajućem nivou. Postoji mali broj pacijenta koji ne reaguju na standarne kombinacije ARV lekova, ali im se rade testovi rezistencije a potom infektolozi pronalaze najbolju kombinaciju za te pacijente. Uglavnom, možemo govoriti o velikoj uspešnosti ARV terapije pri pravilnoj upotrebi do nemerljivosti kopija virusa u krvi. Ovo naravno ne znači potpuno izlečenje, jer se virus ne može postojećom terapijom potpuno eliminisati, ali se drži pod kontrolom.
   S poštovanjem
   Savetnik

 2. Ljabu

  Hvala na vasem odgovoru 🙂
  Stvarno ste najbolji (Y)
  Zanima me samo jos ovo pitanje.
  Kada dobijete pozitivan test
  I prihvatite terapiju ili lecenje
  Dali se tad uvodite u zdrastveni sistem vase klinike i tada se ne moze sakriti vase zdrastveno stanje odnosno HIV infekcija
  I dali sam dobro informisan da te lekove moraju u Apoteci da se uzimaju
  Hvala vam unapred 🙂

  1. Savetnik

   Poštovani,
   hvala na lepim rečima, tu smo da pomognemo ukoliko možemo..
   Što se tiče Vašeg pitanja, u pravu ste. Po dobijanju pozitivnog testa i odlaska u neki od Kliničkih centara koji se bave Hiv/AIDS-om, pacijentov Hiv pozitivni status se beleži u elektronski karton pacijenta te je ovaj podatak vidljiv ovlašćenim licima (izabrani lekar, infektolog- to su za sada naša saznanja o ovlašćenim licima, mada nismo sigurni da mogućnost uvida nemaju i druge specijalnosti, o čemu još na naš upit nismo dobili konkretan odgovor. Ovo važi za Srbiju, ne znamo kako je to regulisano u Crnoj Gori) Kada je u pitanju podizanje ARV terapije, ono se u Srbiji vrši u gradovima gde postoje Klinički centri koji rade sa Hiv pozitivnim pacijentima ( Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac), gde postoje određene apoteke koje izdaju ove lekove na recept. U Bgd postoje i neke privatne apoteke u kojima se mogu podići lekovi na recept. Plaća se samo osnovna participacija po receptu. Izdaju se lekovi za mesec dana.
   S poštovanjem
   Savetnik

 3. Ljabu

  Zdravo
  Zanima me koji lekovi postoje za hiv u CG i koliko su efektivni
  I koliko su stetni i toksicni
  Hvala unapred

  1. Savetnik

   Poštovani,
   ne raspolažemo sa informacijama o paleti ARV lekova u Crnoj Gori. Ono što je verovatno je da se ne razlikuje mnogo od terapije koja se prepisuje u Srbiji. Kako je od ove godine u Srbiji dodato 4 nova leka na postojeću paletu terapije, naši kliničari sada imaju na raspolaganju dosta kombinacija. Lekovi novije generacije su u odnosu na staru terapiju znatno poboljšani, tako da se ne spominje štetnost kao ni toksičnost tih lekova a neželjena dejstva terapije su svedena na minimum ili ne postoje. Ali o tome svakako treba razgovarati sa lekarom infektologom koji tu terapiju i prepisuje.
   S poštovanjem
   Savetnik

 4. Stefan

  Ne znam moze li se dobiti tako ali me ne kosta nista da pitam ,Ima li razloga za brigu ako moja sperma prodre u moju krv kroz otvorenu ranu na prstu (mozemo li zaraziti sami sebe ako smo zdravi)?Glupo pitanje, ali voleo bih da znam..

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *