Donatori

 

Donatori koji podržavaju naš rad su:

OJ BGD

 

Omladina Jazasa kao drugi primarni recipijent projekta Globalnog fonda za borbu protiv Aids-a, tuberkuloze i malarije iz Ženeve prepoznalo je Udruženje „Stav +“ kao subrecipijenta za sprovođenje projekata Globalnog fonda u Srbiji. Omladina Jazas-a u partnerstvu sa Udruženje „Stav +“ svoje zajedničke projektne aktivnosti sprovodi od 2009. godine. Zajedno smo sproveli više programskih aktivnosti u borbi protiv HIV/AIDS-a kroz edukaciju budućih zdravstvenih radnika kao i opšteg stanovništva sa ciljem da se smanji stigma i diskriminacija prema HIV pozitivnim osobama u Srbiji. 2010.godine je Udruženje bilo prepoznato od strane primarnog recipijenta pa do tada dobrim rezultatima sprovođenja zajedničkog projekta, Omladina Jazas-a je potpisala ugovor sa Udruženjem „Stav +“ za projekat „Jačanje HIV prevencije i briga o grupama najugroženijim HIV-om“. Partnerske aktivnosti u sprovođenju projekata Globalnog fonda su se nastavile i u 2011.godini sa projektom “ Unapređenje pravnog položaja ljudi koji žive sa HIV/AIDS-om u Srbiji“. Od početka saradnje pa do 2012.godine se sprovodi projekat “ Jačanje HIV prevencije i briga o grupama najugroženijim HIV-om“. Od 2012. – 2014.godine između partnera se potpisuje novi projekat pod nazivom „Jačanje PLHIV sektora“. Ovim projektom Udruženje je u mogućnosti da uspešno sprovodi daljnje servise i aktivnosti kao i da zaposli jedno lice na puno radno vreme. Angažovano lice je zaposleno u Udruženju kao „Fundraiser“ i u obavezi je da obezbedi dodatna sredstva za funkcionisanje Udruženja posle 2014. godine kada Globalni fond prestaje sa finansiranjem projekata vezano za HIV u Srbiji.

 

GFC

Global Fund for Children iz Vašingtona je prepoznao dosadašnje aktivnosti Udruženja „Stav +“ i uspostavio je kontakt radi implementacije projekata za decu iz vulnerabilne populacije. Globalni fond za decu je ponudio saradnju i finansiranje projektnih aktivnosti radi sprovođenja projekata za decu u srednjim školama kao i otvaranje savetovališta za mlade u Subotici. Globalni fond za decu i Udruženje „Stav +“ su potpisali ugovor za sprovođenje projekta Maja 2012.godine i zahvaljujući ovoj podršci  Udruženje je uspelo da uspostavi kontakte sa srednjim školama na teritoriji Subotice i Bačke Topole. Opremljeno je i Otvoreno  savetovalište za mlade pod nazivom „Centar pozitivne prevencije“ u kojem se radi inidividualno vršnjačko savetovanje za mlade osobe  a sve u vezi reproduktivnog zdravlja mladih, prevencije polnoprenosivih infekcija, HIV-a, hepatitisa. Na ovom mestu mogu dobiti i dodatne usluge stručnjaka kao što su; psiholog, socijalni radnik, pedagog, epidemiolog. Takođe, zahvaljujući podršci Globalnog fonda za decu, Udruženje „Stav+“ je bilo prepoznato od strane obrazovnih Institucija i potpisalo je sporazume o saradnji sa istima. Zahvaljujući dobrim rezultatima i zainteresovanosti omladine na ovu temu a u saradnji sa Domom zdravlja – Bačka Topola, Udruženje je održalo edukativne radionice u svim srednjim školama u Bačkoj Topoli za učenike srednjih škola na srpskom i mađarskom jeziku za preko 300 mladih osoba dok je u Subotici zaiteresovanost omladine na ovu temu bila nešto manja sa ukupno 137 učesnika na radionicama.

logo_subotica

Grad Subotica je 2010. godine  je prepoznalo Udruženje kao relevantnog saradnika na edukaciji i prevenciji HIV-a i PPI među omladinom kao i pružaoca raznovrsnih i neophodnih servisa za osobe koji žive HIV/AIDS-om u Severno-bačkom okrugu. Do danas je Grad Subotica, Udruženju „Stav +“ dodelio poslovni prostor od 26kvm po beneficiranoj ceni zakupa i projektom podržao rad istog. Zahvaljujući adekvatno dostignutim rezultatima, Grad Subotica kao donator kontinuirano podržava projekte sa kojima Udruženje aplicira na konkurse. U cilju uspostavljanja multisektorske saradnje, 2013.godine Udruženje „Stav +“ je potpisalo sa Gradom Subotica Sporazum o saradnji u kojem su se definisali zajednički ciljevi i prioriteti radi unapređenju položaja osoba koje žive sa HIV/AIDS-om, kao i prevencije PPI u opštoj populaciji.

 

podrska

Zahvaljujući Ministarstvu zdravlja i zalaganju tima Projektne implementacione Jedinice 6. i 8. runde Globalnog fonda za borbu protiv Aidsa, malarije i tuberkuloze, Udruženje se 2008.godine formalno osniva i registruje kao pravno lice za pomoć i podršku ljudima koji žive sa HIV/AIDS-om na teritoriji Srbije. Udruženje u saradnji sa Projektno implementacionom jedinicom zajedno sprovodi projekat Globalnog Fonda pod nazivom „Jačanje grupe“. Ovim projektom je Udruženje „Stav +“ ojačano i opremljeno za rad i pružanje servisa onima kojima je to najpotrebnije. Implementacija Projekta „Jačanje grupe“ se sprovodila do 2012.godine. Kroz ovo vreme zajedničke saradnje, Udruženje je ostvarilo bitne kontakte sa Ministarstvima, ojačalo svoje kapacitete za lobiranje u vezi lečenja. Uz edukaciju i podršku Udruženje „Stav +“ je ojačano i u medijskim nastupima u kojima osobe koje žive sa HIV/sidoma javno govore o svom životu i problemima sa kojima se susreću kako u kontaktima sa ljudima tako i u lečenju.

 

Pokrajinski sekretarijat.za zdravlje, socijlanu politiku i demografiju

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju AP Vojvodine podržava rad Udruženja od 2012 kroz projekte koje se odnose na mlade i prevenciju HIV-a i PPI. Sufinansiranjem rada savetovališta za mlade „Centar pozitivne prvencije“ je umnogome doprinelo daljnjem razvijanju ove aktivnosti.

 

sport_i_omladina

Autonomna Pokrajina Vojvodina – Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu podržava rad omldinskih programa Udruženja kroz projektne aktivnosti koje se tiču mladih. Od 2012 je sekretarijat je podržao projekat „Unapredi svoje znanje – zaštiti svoje zdravlje“ za mladih kroz edukative radionice u srednjim školama. Projekat se realizovao u okviru implementacije Akcionog Plana Politike za mlade AP Vojvodine za 2012. godinu.

cod han.eng

Dosadašnjom analizom rada Udruženja „Stav +“ u saradnji sa Handicap International-a došli smo do zaključka da bi mogli pokrenuti inicijativu za unapređivanje kapaciteta Udruženja „Stav +“ i COD-a (Centar za orijentaciju društva) po standardima koji su razvijeni u susednim zemljama. Predstavnik Handicap Internationala je izneo predlog da se poseti susedna država Rumunija i da se upozna rad njihovih servisa koje prušaju razne Organizacije u ovom slučaju Organizacija RAA za PLHIV osobe. Članovi Udruženja „Stav +“ su pozitivno ocenili njihov predlog i prihvatili da se kroz projekat „Studijsko putovanje Bukurešt 2009.“ isti realizuje. Nakon donešenih procedura izabrani su i učesnici iz družavnih institucija, verskih i nevladinih organizacija i Studijska poseta  je održana od 14.09.2009 do 18.09.2009. godine. Predstavnici Udruženja „Stav+“ su bili Predsednik  Boris Kovačić i Program manager Laslo Šili. Udruženju „Stav +“ je ovo bio prvi projekat sa ciljem realizacije studijeske posete. Po evaluaciji sprovedenih aktivnosti od strane Donatora dobijena je naviša ocena od 10. Udruženju „Stav +“ implementacija ovog proejkta je bila od ključne važnosti radi ojačavanja svojih organizacionih kapaciteta. Posle jedne godine od impelementacije ovog projekta, PLHIV sektor u Srbiji se sastao i na osnovu primera dobre prakse iz Rumunije, osnovala Uniju „USOP“ (Unija organizacija koja se bavi zaštitom PLHIV).