CLMD Subotica 2016

Obeležen međunarodni CLMD 2016 u Subotici. Kampanju je u Subotici kao i svake godine organizovao Udruženje „Stav +“ u saradnji sa Gradom Subotica, Zavodom za javno zdravlje Subotica, USOP Beograd, Kancelarijom za mlade Subotica, Crveni krst Subotica, Hotel Gallerija, i Subotica.com. Ovogodišnju kampanju je podržao i državni sekretar Laslo Čikoš ispred mininistrastva za rad, boračka i socijalna pitanja. Akciji su prisustvovali volonteri i na ovaj način dali podršku smanjenju stigme i diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV/AIDS-om.

1 Hvala, Vaša preporuka je zabeležena