Javni čas u Subotici 2015

U utorak 1.12.2015. s početkom u amfiteatru Otvorenog univerziteta u Subotici u okviru kampanje „Subotica u borbi protiv AIDS-a“ održan je JAVNI ČAS za učenike i studente subotičkih osnovnih, srednjih i visokih škola, zatim fakulteta, kao i sportiste subotičkih klubova, ali i zainteresovane vaspitače, nastavnike, profesore i sportske trenere na temu prevencije HIV-a i borbe protiv AIDS-a s posebnim osvrtom na smanjenje stigme i diskriminacije prema osoba koje žive sa HIV/AIDS-om.

Javni čas je održan povodom Svetskog dana borbe protiv AIDS-a u okviru kampanje davanja nacionalnog odgovora u borbi protiv HIV/AIDS-a Republike Srbije i deo je aktivnosti koje zajednički u Subotici realizuju UG „Stav +“ Subotica, Zavod za javno zdravlje Subotica, Grad Subotica i Otvoreni univerzitet. Javni čas je u okviru programa „Nulta diskriminacija, pozitivna tolerancija“ UG „Stav +“ podržala subotička lokalna samouprava.

Javni čas se sastojao iz tri dela:
I – patogeneza HIV-a i epidemiološke karatketirstike
(trajanje: 30 minuta, predavač: dr Gordana Krtinić – epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Subotica)
II – smanjenje stigme i diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV/AIDS-om
(multimedijalni prikaz, trajanje: 30 minuta,
predavač: Boris Kovačić – licencirani trener MAIDS-a (mentalni aspekt AIDS-a))
III – diskusija
(moderator: Vladimir Antić – dipl. komunikolog i novinar,
u partnerstvu sa vršnjačkim edukatorima UG „Stav +“, trajanje: 15 minuta)

Javnom času u Subotici se prisustvovalo preko 200 subotičkih omladinaca i time su se ujedno priključili aktivnostima u borbi protiv AIDS-a, zagovaranja zdravog stila života i edukacije mladih na temu zaštite od polno prenosivih bolesti.